Linja e këshillimit për Gra dhe Vajza

Aktivitete

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza marshoi në protestën e 8 Marsit, së bashku me qindra gra dhe vajza, burra dhe djem të angazhuar me cështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje

Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza marshoi në protestën e 8 Marsit, së bashku me qindra gra dhe vajza, burra dhe djem  të angazhuar me cështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje. Ne marshuam për një shoqëri pa dhunë ndaj grave dhe vajzave, ku burrat dhe gratë kanë mundësi dhe të drejta të […]

Shiko të gjithë aktivitetet...