Aksesi per nje abortim te ligjshem dhe te sigurt eshte nje nevoje e domosdoshme ne shoqerine ku jetojme dhe nje prej te drejtave te njeriut! 28 Shtator, Dita Boterore e aktivizmit per akses ndaj nje abortimi te ligjshem dhe te sigurt! Mblidhemi te gjithe per te luftuar kunder diskriminimit dhe stigmatizimit ndaj abortit…

www.september28.org

Abortion

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>