Aktivitete

ABORTIMI ESHTE I RREZIKSHEM!

Aksesi per nje abortim te ligjshem dhe te sigurt eshte nje nevoje e domosdoshme ne shoqerine ku jetojme dhe nje prej te drejtave te njeriut! 28 Shtator, Dita Boterore e aktivizmit per akses ndaj nje abortimi te ligjshem dhe te sigurt! Mblidhemi te gjithe per te luftuar kunder diskriminimit dhe stigmatizimit ndaj abortit…

www.september28.org

Abortion

Stop to domestic violence in Albania

NGO of the Month! This month USAID is featuring the Counseling Line for Women and Girls (CLWG) as a local organization working with us on issues related to employment for victims of domestic violence. “Share” our posts about domestic violence this month to help us raise awareness and put a stop to domestic violence in Albania.

10174958_853678798006012_4156218683215874582_n