Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Linja e Këshillimit është e vetmja hotline për viktimat e dhunës në familje që nga 1996.

Mos Hesht Telefono (04) 22 33 408 ose numrin pa pagesë 08004020

Rr “Muhamet Gjollesha” Pall 73, Shk 1, 1000 Tirana, Albania