Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza

Linja e Këshillimit është e vetmja hotline për viktimat e dhunës në familje që nga 1996.

Mos Hesht Telefono (04) 22 33 408 ose numrin pa pagesë 116 117

Rr. “Muhamet Gjollesha” Nd. 122, H.4, Ap.8 Njësia Administrative Nr. 7, 1023 Tiranë