Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza marshoi në protestën e 8 Marsit, së bashku me qindra gra dhe vajza, burra dhe djem  të angazhuar me cështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje. Ne marshuam për një shoqëri pa dhunë ndaj grave dhe vajzave, ku burrat dhe gratë kanë mundësi dhe të drejta të barabarta. LKGV I fton të gjithë qytetarët që të mbeten të ndjeshëm ndaj barazisë gjinore dhe të mos e pranojnë dhunën, në asnjë formë të saj. Falenderojmë Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ambasadën Norvegjeze për mbështetjen e tyre gjatë këtij marshimi.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>