Seminars dedicated to Orange Neighborhood

Counceling Line for Woman and Girls in cooperation with Municipality of Cerrik, organized open day events and awarness raising seminars dedicated to Orange Neighborhood, this events were organized in the school “Vasil Belshi”, school “Xhemali Plaka”, school “Aleks Buda” and “Idriz Pepa”.

12299250_1060720290635194_2489280165108036420_n

ABORTIMI ESHTE I RREZIKSHEM!

Aksesi per nje abortim te ligjshem dhe te sigurt eshte nje nevoje e domosdoshme ne shoqerine ku jetojme dhe nje prej te drejtave te njeriut! 28 Shtator, Dita Boterore e aktivizmit per akses ndaj nje abortimi te ligjshem dhe te sigurt! Mblidhemi te gjithe per te luftuar kunder diskriminimit dhe stigmatizimit ndaj abortit…

www.september28.org

Abortion