LKGV hapi Linjën e parë të Këshillimit për Gra dhe Vajza të dhunuara në Shqipëri më 1996.

Ne ofrojmë këshillim telefonik si dhe këshillim ballë për ballë për qindra gra çdo vit si dhe përpiqemi t’i ndihmojmë viktimat e dhunës në familje duke i referuar në shërbime të tjera si: strehëza, asistencë ligjore falas, kurse trejnimi për gjetjen e punës me qëllim fuqizimin e grave që janë viktima të dhunës.

Lexo më tepër rreth:

● Shërbimeve tona

● Historikut tonë

● Misionit dhe qëllimeve tona