Pozicioni: Dy Trajner/e

Projekti: “ECONOMICALLY EMPOWERING WOMEN, SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH VOCATIONAL TRAININGS, CAPACITY-BUILDING INTERVENTIONS AND AWARENESS RAISING CAMPAIGN” 

Periudha e kontratës:    21/11/2019 – 28/08/2020

Kohëzgjatja e punës:    3 ditë secili

 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Cooperation between CSOs and groups of former victims of trafficking and domestic violence for the economic empowerment of victims”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga KMOP dhe Different & Equal, Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza (LKGV) po zbaton projektin me titull “Economically empowering women, survivors of domestic violence through vocational trainings, capacity-building interventions and awareness raising campaign”.

Një nga rezultatet e projektit është zhvillimi i tre trajnimeve 2-ditore me  grate dhe vajzat, viktima dhe te mbijetuara te dhuens ne familje, me qellim pergatitjen e tyre per te aksesuar tregun e punes.

Përgjegjësitë e ekspertit

 • Trajneri është përgjegjës për zhvillimin e tre diteve trajnimi, te cilat do të trajtojnë temen ne aspektin praktik dhe atë teorik (ligjor).
 • Trajneri duhet të konsultojë modulin trajnues, ku edhe duhet te bazohet per trajnimet.
 • Të realizojë me cilësi gjithë sa më sipër dhe brenda kohëzgjatjes së aktiviteteve të projektit.

 

Përgjegjësitë e Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza

 • Të organizoje trajnimet dhe te lehtesoje bashkepunimin mes dy trajnereve.

Aftësitë dhe eksperiencat e nevojshme

 • Diplomë universitare ndërthurur me trajnime të specializuara në fushën e shkencave sociale.
 • Njohuri shumë të mira rreth situatës së të drejtave të grave në Shqipëri.
 • Njohuri shumë të mira të paketës ligjore për barazinë gjinore, dhunën në familje dhe Kodin e Puëns.
 • Aftësi të mira komunikative.
 • Aftësi të mira bashkëpunuese për punë në grup.
 • Eksperiencë në dhënien e ndihmës ndaj shtresave vulnerable.
 • Trajnime dhe eksperienca të mëparshme në vlerësimin e nevojave të grave dhe qasjen e tyre në tregun e puëns.

Procesi i aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) CV në gjuhën angleze

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 20 Nentor 2019, në adresën linjaekeshillimit@gmail.com

Përzgjedhja e ekspertit

Përzgjedhja e ekspertit do të realizohet në sajë të përputhshmërisë së aplikimit me kërkesat që përmbajnë Termat e Referencës.

 

Shkarko dokumentin e plotë

Thirrje për trajner

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>