Tre shërbime kombëtare mbështeten për herë të parë nga Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ky është hapi i pare pozitiv në ndihmë të luftës kundër dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.
Mos Hesht! Denonco në 116117 – numër pa pagesë

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>